Misschien zijn we op sommige vlakken naïef of toch weer niet, maar wij vinden delen wel prettig. Dit kan variëren van kennis tot iets materieels of geld. We genieten er meer van, zo simpel kan het zijn.

Dat maakt dat wij ons ook graag omringen met de mensen die er hetzelfde in zitten. Mensen die iets voor elkaar over hebben, graag delen en/of samen tot iets moois komen. Daarbij gesteld dat geld verdienen geen vies woord is, ook niet voor de mensen die graag delen.

Zo ook het initiatief voor onze stichting waar ondernemers ondernemers helpen. Er zijn – zeker nu – zoveel ondernemers die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken om door te gaan of uit te bouwen.

Collectief

Belangrijk is wel dat alle samenwerkingspartners zich kunnen vinden in het gedachtegoed van de stichting. Daar praat je over c.q. daar selecteer je op, maar dat proces is niet zaligmakend.

Mensen veranderen en kunnen mogelijk enig moment niet meer in hetzelfde gedachtengoed verder. Jammer vinden we dat wel, maar het is anderzijds ook fascinerend hoe mensen vanuit een redelijk gelijk gedachtegoed, binnen afzienbare tijd naar het individualisme overstappen en weer alleen voor de eigen 'ik' gaan.

Dat dit een proces is dat erbij hoort – noem het vallen en weer opstaan - is een gegeven. Maar welk proces zet zich in gang dat maakt dat mensen zo radicaal kunnen veranderen?

Wordt iemand overmand door angst, omdat de controle misschien moeilijker in de hand te houden is of is bijvoorbeeld de partner of een vriend een grote bron van invloed geworden op je onderneming? Dat zijn allemaal redenen die in een levensproces passen, acceptabel zijn en mensen dus doen veranderen.

Eigen belang

Als iemand echter in een samenwerking is gestapt met altijd het eigen belang voorop en de samenwerking en het gedachtegoed ge- of zelfs misbruikt heeft, dan is de reden om samen te werken oneigenlijk en kwalijk. Helaas is ook dit aan de orde van de dag in het zakelijke en in de privésfeer. Mensen beduvelen elkaar soms waar je bij staat, helaas.

Sommige zullen het naïef noemen, wij noemen het eerlijk zaken doen en willen delen en ons omringen met ondernemers die er ook zo in zitten. Mensen met een goede inborst. Deze stichting is naast ons bedrijf een middel om iets voor de samenleving te doen, maar er zijn nog zoveel meer goede initiatieven die vanuit eenzelfde gedachtegoed iets bewerkstelligen in deze maatschappij.

Als je er als mens voor open staat valt het pas op hoeveel andere mensen er zo inzitten en is een prima tegenhanger van de verharde en individualistische maatschappij. Of het aansluit bij het nieuw te vormen kabinet valt nog te bezien, maar we hebben als mensen immers ook een eigen verantwoordelijkheid.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna en oprichters van Stichting Legatio. Zij herstructureren bedrijven en bieden persoonlijke begeleiding/coaching. Gecertificeerd DNA Wealth Mentor. Ook op twitter.com/januskizuna of www.twitter.com/StLegatio