AMSTERDAM - Wie in de toekomst nog op zijn 65e jaar wil ophouden met werken, moet genoegen nemen met een stuk minder pensioen.

Werknemers die nu 25 zijn, houden nog niet de helft van hun laatst verdiende inkomen over als zij op hun 65e stoppen, heeft verzekeraar Delta Lloyd uitgerekend.

De verzekeraar heeft berekend wat de gevolgen zijn van het pensioenakkoord dat werkgevers en vakbeweging dit voorjaar sloten. Volgens dat akkoord stijgt de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 en stijgt die mee met de levensverwachting. Iedere vijf jaar wordt bekeken of de leeftijd aangepast moet worden.

Delta Lloyd rekende uit wat dat betekent voor mensen die nu 25, 35, 45 en 55 jaar zijn en die toch op hun 65e met pensioen willen. De verzekeraar ging daarbij uit van de middelloonpensioen en van een stijging van de pensioenleeftijd naar 69 jaar in 2050.

Verschillen

Een 25-jarige die over veertig jaar stopt met werken, ontvangt dan 46 procent van zijn laatst verdiende inkomen. Iemand die nu 35 jaar is, krijgt op zijn 65e 56 procent van zijn laatst verdiende salaris. Voor 45- en 55-jarigen komt dat uit op respectievelijk 58,1 en 60,2 procent. Bij handhaving van het huidige systeem ontvangen mensen op hun 65e 62,4 procent van hun laatst verdiende inkomen.

Bij de berekeningen heeft Delta Lloyd rekening gehouden met carrière, inflatie en stijging van de cao-lonen.