PvdA hekelt verlaging belasting groot bedrijf

DEN HAAG - De PvdA vindt het niet redelijk en niet eerlijk dat grote bedrijven straks minder winstbelasting hoeven te betalen terwijl er tegelijkertijd wordt bezuinigd op de zorg. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Ronald Plasterk dinsdag tijdens een debat over de Miljoenennota.

Op Prinsjesdag presenteerde het demissionaire kabinet (CDA en ChristenUnie) bezuinigingen ter waarde van 3,2 miljard euro in 2015. De PvdA is het met een deel van de gemaakte keuzes eens, maar heeft samen met SP, GroenLinks en D66 ook alternatieve plannen.

Als een ''superrechts kabinet in het zicht van de haven toch zou vastlopen'' hoopt Plasterk op de vorming van een breed middenkabinet. Zo'n regering zou volgens hem ook komen met een ''zwaar pakket van bezuinigingen'', maar Plasterk zegt dat de pijn dan ''eerlijker'' wordt verdeeld.

Winstbelasting

Behalve tegen een verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven, zijn PvdA, SP, D66 en GroenLinks geen voorstander van ingrepen in het budget voor de kinderopvangtoeslag, inburgering, veiligheid en onderwijs. Liever zien ze bezuinigingen op het gevechtsvliegtuig JSF en dat er minder subsidies worden verstrekt door het ministerie van Economische Zaken.

Plasterk wees erop dat de vier partijen die alternatieven hebben bedacht gezamenlijk 65 zetels hebben. Als het gaat om bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zei hij te hopen dat ook de VVD en de PVV zich hiertegen keren.

Huurtoeslag

De sociaaldemocraat deed aan demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) ''of zijn opvolger'' nog enkele suggesties waarbij mensen die huurtoeslag krijgen meer worden ontzien en de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg niet duurder wordt.

PVV-Kamerlid Tony Van Dijck liet tijdens het debat weten het pakket van 3,2 miljard van De Jager volledig te steunen. Voor wat betreft de korting op de kinderopvangtoeslag stelde hij dat budgetten hiervoor eerder al zijn overschreden en dat dit nu wordt gerepareerd.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie