AMSTERDAM - De bankwereld lijkt een dubbele standaard te hanteren als het gaat om bonussen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Volgens de onderzoekers worden bankiers die een hoge bonus behaald hebben in de bankwereld als competent en moreel beoordeeld, terwijl bankiers die vooraf zeggen naar een hoge bonus te streven, weliswaar als competent worden gezien, maar als minder moreel beoordeeld.

Het Erasmus Centre of Behavioural Ethics van de universiteit probeert een antwoord te formuleren op de vraag of het standpunt van bankiers over bonussen veranderd is naar aanleiding van de grote maatschappelijke kritiek op dergelijke beloningssystemen in de afgelopen jaren.

Twee scenario's

Voor het onderzoek werden 94 Nederlandse bankiers benaderd om twee scenario's te beoordelen.

Het ene scenario beschreef een hardwerkende bankier die een hoge bonus ontvangen had. Het tweede scenario beschreef een identieke bankier die nog geen bonus ontvangen had, maar wel expliciet aangaf een hoge bonus te willen verdienen.

De onderzoeksdeelnemers beoordeelden beide bankiers op de kenmerken competentie, moraliteit en betrouwbaarheid.

De ondervraagde bankiers vonden de eerste bankier zowel competent, moreel als betrouwbaar. De tweede bankier, echter, die aangaf te streven naar een hoge bonus, werd weliswaar als even competent beschouwd, maar minder moreel en betrouwbaar dan de bankier die de hoge bonus reeds verworven had.