Eerste fusie tussen pensioenfondsen op komst

AMSTERDAM - Er wordt gewerkt aan de eerste echte fusies tussen pensioenfondsen in Nederland. Dat zegt Gerard Riemen, de beoogde directeur van de federatie van pensioenfondsen.

Binnenkort gaan de koepels van bedrijfstak- (VB), ondernemings- (OPF) en beroepspensioenfondsen (UvB) op in de federatie van pensioenfondsen. Momenteel is Riemen directeur van de VB.

De belangenbehartiger van de pensioensector ziet het samengaan van fondsen die gelieerd zijn aan dezelfde onderneming als meest voor de hand liggend.

Gevolgen

Bij tal van bedrijven hebben verschillende personeelsrangen verschillende pensioenfondsen. Ook bij fusies tussen bedrijven zijn de afzonderlijke pensioenfondsen vaak blijven voortbestaan.

Consolidatie komt volgens Riemen de slagvaardigheid van de besturen ten goede. "Het gaat om verbetering van de governance," zegt hij in een interview met Dow Jones Nieuwsdienst.

Voor bestaande regelingen heeft het samengaan van de fondsen overigens geen gevolgen, wijst Riemen. Opgebouwde rechten en aanspraken op opgebouwd pensioenvermogen blijven onverminderd van kracht.

Uitdaging

Pensioenfondsbesturen staan voor grote uitdagingen. De financiële crisis heeft gaten geslagen in de belegde vermogens, terwijl de verwachte toekomstige verplichtingen zijn toegenomen door de lage rente en de gestegen levensverwachting.

Dit was ook de aanleiding voor de pensioenfondskoepels VB, OPF en UvB om samen te gaan. "We moeten als sector een geluid laten horen", aldus Riemen. "Als we dat niet doen, zijn we allemaal verliezers."

Herstelplan

In augustus maakten De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn bekend dat 14 pensioenfondsen achterlopen op hun herstelplan om de opgelopen dekkingstekorten weg te werken en zij mogelijk moeten overgaan tot het korten op uitkeringen. Daarbij ging het in totaal om 150.000 tot 175.000 pensioengerechtigden.

Inmiddels, ruim een maand later, schat Riemen dat de pensioenen van "miljoenen Nederlanders" in de gevarenzone verkeren. "Met het huidige toezicht en toepassing van de huidige parameters staat er wat te gebeuren", zo voorspelt hij.

Risico's

Daarbij maakt hij nadrukkelijk onderscheid tussen risico's voor de pensioenfondsen die voortkomen uit de lage rentestand en risico's die voortkomen uit de hogere levensverwachting.

Langer leven betekent dat het opgebouwde pensioenvermogen over een langere tijd uitgekeerd moet worden, waardoor de uitkering in kleinere partjes moet worden verdeeld. Riemen: "Korten op grond van de gestegen levensverwachting: oké."

Korten op grond van de lage rente is volgens Riemen "wat anders". Hij is van mening dat de huidige rentecurve "bijzonder" is. "Toezichthouders zouden zich dan ook moeten afvragen: "Hoe komt deze curve tot stand en hoe moeten we hiermee omgaan?"

Collectief

Riemen blijft voorvechter van het Nederlandse collectieve pensioensysteem, waarbij werknemers veelal verplicht zijn om eraan deel te nemen. Dat 90 procent van de Nederlanders op een of andere wijze deelneemt aan een pensioenfonds noemt hij een "verworvenheid".

De risico's moeten dan wel "in balans" gebracht worden, voegt hij daaraan toe. Het stelsel "pretendeert garanties" te bieden voor de uitkeringen aan pensioengerechtigden", aldus de voorman. Omdat daardoor alleen gestuurd kan worden met de indexatie en de premies ontstaat er een situatie waarin "jongeren de dupe lijken te worden".

Hard maken

De federatie zal zich hard maken voor een structurele aanpassing van de pensioencontracten, waarbij deelnemers duidelijker risico op zich nemen. Er zou dan ook een betere link kunnen worden gelegd tussen risico en rendement.

Het wijzigen van de pensioencontracten is een zaak van de sociale partners. Zij zouden zich hier serieus over moeten buigen, vindt Riemen.

Het eerste advies dat Riemen voor een nieuw kabinet heeft, is het uitvoeren van het pensioenakkoord dat de partners eerder dit jaar sloten. Dat betekent zo snel mogelijk de pensioengerechtigde leeftijd optrekken naar 66 jaar en vervolgens naar 67 jaar in 2015.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie