Afrekenen voor een opdracht kan op verschillende manieren, denk bij het accepteren van een opdracht ook goed na over wat een afrekeningmodel inhoudt. Een verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben voor je beloning en daarmee voor je onderneming!

De eerste keer dat ik een opdracht deed als zelfstandig adviseur kon ik niet wachten tot ik mijn eerste factuur de deur uit kon doen. Ik had goed op internet gezocht naar een voorbeeld en had die verbouwd tot een echte Desiris Advies Factuur! Logo en alles.

Toen de betalingstermijn was verstreken en ik voor het eerst geld zag binnenkomen op mijn tot dat moment maagdelijke zakelijke bankrekening zwol mijn hart van trots: ik maakte omzet, dus ik bestond!

Uurtarief

Het achterliggende afrekenmodel was eenvoudig: ik had x uur gewerkt tegen het uurtarief y en x maal y maakt de omzet exclusief BTW. Simpel toch?

Inmiddels ben ik bijna een jaar en heel wat factuurtjes verder en ben ik aan het nadenken over alternatieve manieren van afrekenen, passend bij een professioneel advies. Ik som de drie belangrijkste op met de voor en nadelen voor zowel opdrachtgever als –nemer. Lees je mee?

Werkelijke uren

Deze vorm wordt ook wel ‘uurtje-factuurtje’ genoemd. Deze manier van afrekenen houdt precies in wat de naam suggereert: het werkelijke aantal uren maal het uurtarief is het te factureren bedrag.

Voordeel voor de opdrachtgever is dat de kosten voorspelbaar zijn en dat de werkzaamheden nog kunnen worden vormgegeven tijdens de opdracht.

Nadeel is dat de adviseur niet kan worden afgerekend op het resultaat, er is immers alleen een inspanningsafspraak gemaakt. Dit is dan ook gelijk het voordeel voor de opdrachtnemer. Deze heeft alleen een morele verplichting ten opzichte van het resultaat. Het nadeel voor de opdrachtnemer is dat voor deze soort opdrachten vaak een lager uurtarief wordt geboden.

Resultaatverplichting

Deze vorm van afrekenen neemt een van te voren gedefinieerd resultaat als uitgangspunt. Alleen als dat resultaat wordt bereikt aan het einde van de opdracht, volgt de beloning.

Een afgezwakte variant van deze vorm is de ‘bonus-malus’ regeling, waarbij meer of minder wordt betaald als het resultaat positief, dan wel negatief afwijkt.

Het voordeel voor de opdrachtgever is duidelijk: alleen bij het gewenste resultaat volgt beloning. Het nadeel is dat ook bij een geringer dan verwachte inspanning tot volledige vergoeding moet worden overgegaan.

Dit betekent uiteraard voor de opdrachtnemer voordeel: snel en goed werk betekent een hoge marge. Het nadeel is dan ook gelijk duidelijk: indien het resultaat op zich laat wachten, zal het meerwerk voor eigen rekening zijn.

Hybride

Een hybride vorm van afrekenen, waarbij er afspraken worden gemaakt over het resultaat, maar waarbij op basis van daadwerkelijk gewerkte uren wordt afgerekend. Hierbij geldt echter een maximaal aantal uren.

Indien het resultaat niet wordt behaald, volgt geen uitkering. En zelfs al wordt het resultaat gehaald, dan kan er maar tot het afgesproken maximum worden gefactureerd. Het is duidelijk dat bij deze manier van afrekenen, de voordelen volledig voor de opdrachtgever zijn. Als het kan, niet doen dus.

Wie van de drie?

Er zijn er nog meer, maar het is waarschijnlijk dat je deze vormen gaat tegenkomen. Er is er niet één goed of fout, maar elk van de manieren biedt wel de nodige kansen en valkuilen. Ken ze, bestudeer ze en neem een weloverwogen beslissing.

Mijn persoonlijke overweging is altijd geweest om in het beginstadium van mijn ondernemerschap de nadruk te leggen op een laag risico en dus te zoeken naar uurtje-factuurtje opdrachten. Nu ik over voldoende strategische reserves beschik ga ik zoeken naar meer kansrijke en dus ook meer risicovolle manieren om voor succesvolle opdrachten beloond te worden.

Hoe de overweging voor de lezer uitpakt, kan ik moeilijk inschatten. Maar wat je ook doet, zorg ervoor dat jij niet hoort bij de 80 procent van diegenen die de eerste vijf jaar van het ondernemerschap niet overleeft door een verkeerde manier van afrekenen te kiezen!

Robert Mekking is organisatieadviseur bij Desiris Advies. Reageren? www.twitter.com/robertmekking