DEN HAAG - FNV-voorzitter Agnes Jongerius vergist zich als zij zegt dat werkgevers een douceurtje, een geschenk, krijgen van bijna 1 miljard euro. Dat stellen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vrijdag.

Jongerius vindt dat werkgevers er in de Miljoenennota veel te goed vanaf komen, terwijl posten als de sociale werkvoorziening, kinderopvang en inburgering met de rekening van de crisis worden opgezadeld.

De FNV-voorzitter heeft het kabinet opgeroepen een streep te halen door de 900 miljoen voorgenomen lastenverlichting voor werkgevers.

''In de begroting kan de FNV lezen dat er sprake is van per saldo een lastenverzwaring voor bedrijven van honderden miljoenen euro's door oplopende zorgkosten'', stellen de werkgevers. ''Burgers en bedrijven worden door het demissionaire kabinet gelijk behandeld.''