AMSTERDAM - Nederland heeft in Europa de grootste voordelen van de Europese Unie (EU) en de euro. Gemiddeld levert het ons een voordeel van bijna 2000 euro per jaar op. Dat staat in het zaterdag gepresenteerde boek De Euro, Europa en onze economische toekomst.

Dat voordeel ontstaat doordat Nederland door het EU-lidmaatschap minder kosten hoeft te maken en beter kan exporteren. Export is belangrijk, omdat we driekwart van ons brood in het buitenland verdienen.

Volgens de auteurs van het boek, Willem Vermeend en Ronald van Gessel, is het daarom onverstandig terug te verlangen naar de oude vertrouwde gulden.

Schade

De gulden zou ons land een schade kunnen berokkenen tot meer dan tien procent van ons Bruto Binnenlands Product ofwel zestig miljard euro per jaar.

Bovendien zou Nederland met de gulden economisch veel zwaarder zijn getroffen door de wereldcrisis en hadden we een hogere werkloosheid gehad dan nu het geval is.

Nieuwe dollar

Een nieuw Nederlandse kabinet moet, vooral samen met Duitsland, een belangrijker rol in de EU gaan spelen. Met een economische sterke EU kan de euro in de toekomst de dollar verslaan als wereldmunt, aldus het boek.

In het boek worden ook voorstellen gedaan om de EU minder bureaucratisch te maken en er voor zorg te dragen dat de Eurolanden hun overheidsfinanciën gezond maken. Dit geldt vooral voor de zuidelijke lidstaten als Griekenland, Spanje en Portugal.