ROTTERDAM - Rotterdam maakt opnieuw een slag in het terugdringen van CO2-uitstoot. Bij de parkeergarage Westblaak in Rotterdam wordt vrijdag de grootste groene gevel van Europa (5000 vierkante meter) officieel 'aangeplant'.

De muur wordt op den duur volledig bedekt met klimopbeplanting die onder meer het kwalijke fijn stof uit de lucht zuivert. De 'Rotterdamse muur' verbetert daarnaast de ecologie en biodiversiteit in het stadscentrum en vermindert de opwarming door de reductie van stralingswarmte.

''Het groene gevelsysteem speelt bovendien een belangrijke rol als het gaat om het ontlasten van het riool omdat al het regenwater dat op het dak van de parkeergarage valt, wordt opgevangen en dient als voeding voor de planten'', aldus de initiatiefnemers, eigenaar van de garage Christian Stadil en de gemeente Rotterdam.

Klimop

GreenPark, zoals het pilotproject wordt genoemd, bestaat uit een gaaskorfstructuur die aan de bestaande garage is bevestigd. Deze is gedeeltelijk begroeid, maar moet in drie jaar tijd volledig zijn omhuld met klimopbeplanting.

''Het effect van deze gevelbegroeiing op de omgeving is, als het gaat om fijnstoffiltering, gelijk aan het plaatsen van tweehonderd volwassen bomen in de stad.''

Klimaat

GreenPark sluit aan op de klimaatdoelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative (RCI), dat zich richt op 50 procent C02-reductie en 100 procent klimaatbestendigheid in 2025.

Het project kostte 450.000 euro. De gemeente betaalde een kwart van de kosten omdat die het project ziet als een nieuwe stap in het verduurzamen van de stad.

Vraagtekens

Milieudefensie stelt vraagtekens bij de effectiviteit van de groene muur. ''Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat planten er niet voor zorgen dat de luchtkwaliteit op het gebied van fijn stof heel erg verbetert'', aldus een zegsman.

''De plantenmuur zou moeten werken als filter tussen auto en mens. Maar dat zie je in de praktijk niet gebeuren. De filterfunctie is te verwaarlozen.''

De milieuorganisatie stelde dat, zeker gelet op de kosten van de gevel, een uitbreiding van milieuzones voor vervuilende vrachtwagens veel meer rendement oplevert.