PENSIOENENRIJSWIJK - De pensioenfondsen werken aan een nota waarin zij pleiten voor een soepeler toepassing van de regels waaraan zij moeten voldoen.

In de nota worden daartoe suggesties gedaan door de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen.

Meewegen rente

De drie pensioenkoepels zeiden vorige maand al dat ze snel met demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) willen praten over de manier waarop de rente wordt meegewogen in de beoordeling van de buffers van fondsen.

Dat was kort nadat Donner en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bekend hadden gemaakt dat mogelijk veertien fondsen wegens hun te lage dekkingsgraad moeten korten op de uitkeringen van gepensioneerden.

Afstempelen

De vrees bestaat dat nog meer fondsen de uitkeringen moeten gaan 'afstempelen'. De koepels menen dat voorkomen moet worden dat louter als gevolg van de gehanteerde methodiek en de historisch lage rekenrente de fondsen moeten korten op de uitkeringen.

De alsmaar dalende rente is een van de oorzaken van de financiële problemen waarin veel fondsen nu verkeren. De lage rekenrente heeft een neerwaarts effect op de dekkingsgraad. Ook nemen de verplichtingen voor de fondsen toe, omdat mensen steeds langer leven.

De koepels willen daarom ook dat uitvoering wordt gegeven aan het pensioenakkoord van werkgevers en vakbonden, waarin is afgesproken dat mensen langer moeten doorwerken en de overheid de AOW-leeftijd moet verhogen.

Dalende rente

Vrijdag maken de vijf grote pensioenfondsen, ABP (ambtenaren en onderwijzers), Zorg en Welzijn, twee metaalfondsen en het pensioenfonds voor de bouw, hun dekkingsgraad van augustus bekend.

De verwachting is dat door de dalende rente en stijgende levensverwachting hun buffers verder achteruit zijn gegaan. Overigens behoort een van de twee metaalfondsen al tot de groep van de veertien fondsen, waarmee DNB overlegt over dreigende kortingen op de uitkeringen.

De vijf fondsen plaatsen vrijdag ook in verschillende dagbladen een advertentie, waarin ze de problemen in de pensioenwereld willen uitleggen aan 'de gewone man'. Hierna worden de deelnemers van de fondsen nog geïnformeerd over hun persoonlijke situatie.