DEN HAAG - Het Nederlandse bedrijfsleven is nadrukkelijk uitgenodigd voor een grote internationale conferentie over voedsel en klimaat, die begin november in ons land gehouden wordt.

''Nederland kan met zijn belangrijke voedingsindustrie een grote rol spelen in de landbouw'', aldus minister Gerda Verburg (LNV).

Bedrijven hebben het woord duurzaam hoog in het vaandel staan en de bewindsvrouw wil dat ze de daad bij het woord voegen. Het ligt in de bedoeling dat bedrijven zich in verklaringen vastleggen op duurzame productie. ''Van grond tot mond'', aldus Verburg.

In de hele keten van boer tot consument moet sprake zijn van een milieuvriendelijke aanpak. Volgens haar is de tijd daar rijp voor. Verburg wijst erop dat ook supermarktketens druk bezig zijn met meer duurzame producten in de schappen.

Ethiopië

Verburg was de afgelopen dagen ter voorbereiding op de conferentie in ons land bij een Afrikaanse conferentie in Ethiopië. Zij kon daar zelf vaststellen hoe tijdens het regenseizoen het water met bakken uit de hemel kwam, maar dat het niet in reservoirs werd opgevangen om te gebruiken in de tijden van grote droogte die er onvermijdelijk weer zullen aanbreken.

Volgens de minister kan in een land als Ethiopië de landbouwproductie per hectare vier keer zo groot gemaakt worden met behulp van eenvoudige technieken. ''Er zijn zelfs mensen die denken dat die zeven keer zo groot kan zijn, met ook nog eens minder druk op het milieu.''

Zaden

Dat kan door gebruik te maken van beter uitgangsmateriaal zoals een hogere kwaliteit zaden en een betere toepassing van (kunst)mest. Nederland kan daarbij met zijn grote deskundigheid een belangrijke rol spelen, denkt Verburg.

''Als de voedselproductie in die landen per hectare flink omhooggaat, zal er minder bos gekapt hoeven te worden voor landbouwgrond en misschien blijkt het zelfs mogelijk om niet alleen het ontbossen tot staan te brengen, maar ook nieuwe bossen aan te planten",' aldus de minister.

Broeikasgassen

Inzet van de conferentie is de wereld in de toekomst te voorzien van voldoende voedsel en ook nog eens de klimaatverandering tegen te gaan. In 2050 moeten negen miljard monden gevoed worden en moet ook nog eens de uitstoot van broeikasgassen flink zijn teruggedrongen.

Landbouw kan een derde van het klimaatprobleem oplossen, want landbouw is verantwoordelijk voor 14 procent van de uitstoot van CO2 en verantwoordelijk voor 20 procent van de ontbossing, aldus Verburg.

Landbouw

Tijdens de grote klimaatconferentie in Kopenhagen stond de bijdrage van landbouw niet op de agenda, zegt Verburg. Zij wil dat dit anders zal zijn tijdens een grote conferentie in december in Cancun in Mexico. Volgens Verburg kan 'Cancun' alleen succesvol zijn als er concrete maatregelen worden afgesproken in relatie tot landbouw en voedselzekerheid.

De conferentie in Den Haag moet daarvoor een basis leggen. Het is maar de vraag of Verburg dan zal kunnen optreden als gastvrouw. Mogelijk wordt het ministerie van Landbouw door de nieuwe regering wegbezuinigd.

Verburg heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij zich als CDA-politica sterk maakt voor het behoud van het ministerie. ''Bij onderhandelingen staat niets vast tot alles vaststaat. Landbouw is van zo'n groot belang dat het een aparte minister rechtvaardigt.''