EINDHOVEN - Het onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer op verzoek van Provinciale Staten van Noord-Brabant doet naar de verkoop van de provinciale aandelen Essent duurt langer dan verwacht.

Onderzoekers hoopten voor de zomer klaar te zijn, maar gaan er nu van uit dat hun rapport niet eerder dan eind oktober verschijnt. De publicatie van het rapport en de verantwoording over de nog steeds erg gevoelige kwestie komen daardoor dicht bij de provinciale verkiezingen in maart te liggen.

Secretaris Piet de Kroon zei woensdag dat de Zuidelijke Rekenkamer is overstelpt met materiaal en dossiers. ''Het kost allemaal meer tijd dan gedacht.''

Conclusie

Voor het onderzoek zijn alle betrokkenen uit Provinciale en Gedeputeerde Staten (GS), ambtenarij en bij Essent gesproken, zei De Kroon. De feiten staan op papier en ambtenaren hebben de kans gehad om daarop te reageren. De rest van september werkt de rekenkamer aan de conclusies en aan aanbevelingen, die nog aan GS worden voorgelegd.

Nadat Provinciale Staten in april 2009 in nipte meerderheid hadden besloten hun aandelen Essent niet aan RWE te verkopen, ging de kritische coalitiepartij VVD twee weken later overstag, omdat de Duitsers dreigden genoegen te nemen met iets meer dan de helft van alle aandelen.

Het onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer was de uikomst van het zogenoemde verantwoordingsdebat waar Gedeputeerde Staten het vuur na aan de schenen werd gelegd. De meeste fracties hebben hun oordeel over het optreden van het provinciebestuur tot de uitkomst van het onderzoek van de rekenkamer opgeschort.

Eigenaar

Noord-Brabant was met 30,8 procent van de aandelen de belangrijkste eigenaar van Essent. Verkoop aan het Duitse RWE levert de provincie ongeveer 2,2 miljard euro op. PvdA-gedeputeerde Annemarie Moons, die aan de publieke zijde de belangrijkste persoon in het verkoopproces was, is kort erna vertrokken om dijkgraaf te worden.