DEN HAAG - De Nederlandse overheidsschuld is sinds het eerste kwartaal van 2009 nauwelijks verder toegenomen.

Er waren minder reddingsoperaties voor Nederlandse banken nodig en een aantal financiële instellingen betaalde een deel van de kapitaalinjecties versneld terug, zo verklaart het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de woensdag gepubliceerde cijfers.

De schuldquote kwam net iets boven de binnen de eurozone afgesproken norm uit van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Door de reddingsoperaties van Nederlandse banken in 2008 nam de schuldquote van de overheid toe.

Banken

De Nederlandse staat heeft relatief diep in de buidel moeten tasten wegens problemen bij enkele Nederlandse banken. In het vierde kwartaal van 2008 werden financiële instellingen voor 81 miljard euro gesteund. De schuldquote nam daardoor met 13,7 procentpunt van het bbp toe.

De overheidsschuld is na het eerste kwartaal van 2009 stabiel gebleven, doordat de financiële instellingen ING, SNS Reaal en verzekeraar Aegon een deel van de kapitaalinjecties terugbetaalden.

Fortis Bank loste in 2009 een lening van 34 miljard euro af. De schuldquote daalde hierdoor tot 10,1 procentpunt van het bbp.