BRUSSEL - De EU-ministers van Financiën zijn het vooralsnog niet eens over de invoering van een heffing waarmee banken moeten gaan betalen voor de kosten van de financiële crisis.

Volgens demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën zijn de meeste lidstaten ''voorwaardelijk voor'', maar zijn er nog veel verschillen van mening over de uitvoering.

De Jager zei dat dinsdag na beraad met zijn EU-collega's in Brussel. Tot de invoering van een bankentaks werd in juni in principe besloten door de EU-regeringsleiders, maar de ministers van Financiën zijn het niet eens over de vraag wat er met het geld moet gebeuren.

Reddingen

De Europese Commissie wil een Europees fonds opzetten waaruit toekomstige reddingen van banken gefinancierd kunnen worden.

Volgens De Jager zijn veel landen daartegen. Een aantal landen wil dergelijke noodfondsen nationaal opzetten, maar Nederland zou het liefst zien dat de opbrengst van de bankentaks in de schatkist vloeit.

Voorwaarden

Nederland stelt aan de introductie van een bankentaks nog een paar voorwaarden. Zo moeten er duidelijke Europese afspraken komen, zodat banken in de ene lidstaat geen concurrentienadeel oplopen ten opzichte van financiële instellingen in een andere EU-land. Ook mogen banken niet te hard worden aangepakt, waardoor de kredietverlening in de knel komt.

Over een ander plan, de invoering van een heffing op financiële transacties, lopen de meningen veel meer uiteen dan over de bankentaks, zo bleek in Brussel.

Volgens De Jager zijn er wel enkele voorstanders, zoals Frankrijk en Duitsland, die het idee hebben aangezwengeld, maar is de rest overwegend negatief. Vooral Zweden heeft waarschuwende geluiden laten horen. Dit land heeft ooit een belasting op financiële transacties gehad, maar de ervaringen waren verre van positief, waardoor ze snel weer werd geschrapt.

Tobintaks

De transactiebelasting, of de Tobintaks zoals de heffing naar de Amerikaanse econoom James Tobin ook wordt genoemd, is bedoeld om speculaties op de financiële markten te ontmoedigen.

Nederland vindt de maatregel alleen bespreekbaar, als die wereldwijd wordt ingevoerd, omdat anders steeds ontduiking mogelijk blijft. Zo'n wereldwijde invoering zit er voorlopig niet in.