DEN HAAG - Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) heeft dinsdag 28 van de 220 medewerkers ontslagen. Dat heeft HPA laten weten. De organisatie verleent administratieve en financiële diensten aan de productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn,.

De werkzaamheden die HPA verricht in het kader van het Europese landbouwbeleid zijn afgenomen. Daardoor zijn mensen overbodig geworden. HPA sluit niet uit dat die taken de komende jaren nog verder zullen teruglopen. Daardoor lijken meer gedwongen ontslagen op termijn onvermijdelijk.

Het hoofdproductschap heeft met de vakbonden een sociaal plan afgesproken dat loopt tot 2015.