ADDIS ABEBA - De wereld heeft de landbouw te lang veronachtzaamd en zal er meer in moeten investeren. Dat was de kern van de toespraak die minister Gerda Verburg (LNV) maandag hield bij de opening van een conferentie in Ethiopië.

Volgens haar moeten overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan om een duurzame ontwikkeling van de land- en tuinbouw mogelijk te maken, vooral in Afrika.

''Alleen dan pakken we echt de honger aan'', aldus de bewindsvrouw. ''We staan voor de opgave om in 2050 negen miljard mensen te voeden. Dat betekent dat wereldwijd de agrarische productie met 70 procent moet worden verhoogd. Dat vraagt om grote publieke en private investeringen.''

Landbouw

Minister Verburg vindt, net als adjunct directeur-generaal Mueller van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, dat landbouw een prominentere rol moet krijgen in de klimaatonderhandelingen.

''Landbouw kan een derde van het klimaatprobleem oplossen. Landbouw is verantwoordelijk voor 14 procent van de uitstoot van CO2 en voor minstens 20 procent van de ontbossing'' , aldus Verburg.

''Geen woorden maar daden moet nu het adagium zijn. We kennen de problemen, we hebben de antwoorden, we moeten nu echt iets gaan doen'', aldus Gerda Verburg.

Conferentie

De conferentie in Addis Abeba is de opmaat naar een grote internationale conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering, van 31 oktober tot 5 november in Den Haag.

De conferentie moet een concrete routekaart voor actie opleveren, maar ook vernieuwende financiering. Daarom zijn niet alleen landen van de Verenigde Naties, wetenschappers en maatschappelijke organisaties uitgenodigd, maar ook het bedrijfsleven, bankwezen en internationale charitatieve organisaties.

De conferentie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatconferentie in Cancún (Mexico) in december.