ENSCHEDE - De Regio Twente en de provincies Gelderland en Overijssel zijn fel gekant tegen een forse toename van het aantal goederentreinen op het bestaande spoornet in Oost-Nederland.

Bestuurder Theo Schouten van de Regio Twente meldde maandag dat het Twentse samenwerkingsverband van alle gemeenten en beide provincies hun bezwaren kenbaar maken op een hoorzitting over dit onderwerp komende woensdag in de Tweede Kamer.

Volgens Schouten moet er een milieueffectrapportage (MER) komen naar alternatieve varianten om goederenvervoer door Oost-Nederland te laten rijden, zoals een nieuw spoortracé langs de A1 of een nieuwe spoorlijn door de Achterhoek.

Verstopt

Het kabinet wil een deel van het goederenvervoer vanuit de Randstad naar Oost- en Zuid-Nederland verplaatsen. Het spoor in de Randstad raakt verstopt met goederenvervoer door de aanleg van de tweede Maasvlakte bij Rotterdam en het voornemen om spoorboekloos te gaan rijden.

Het kabinetsplan betekent dat het aantal goederentreinen op het spoortraject tussen Deventer en Oldenzaal stijgt van twaalf naar tachtig per etmaal. Volgens Schouten vinden de regio Twente en beide provincies dit plan onaanvaardbaar.

De gemeenten en beide provincies vrezen meer trillings -en geluidsoverlast voor omwonenden, meer transport van gevaarlijke stoffen en verdringing van personenvervoer op bestaand spoor.

Trillingshinder

''Het kabinet legt de rekening van het goederenvervoer eenzijdig bij Oost-Nederland. Het budget van 50 miljoen euro om trillingshinder op te vangen is ontoereikend'', zegt Schouten.

Volgens hem moet het kabinet samen met Duitsland investeren in een Europees goederennetwerk en kan de volledige Betuweroute beter worden benut. Ook vindt hij het aanbrengen van geluiddempers op bestaand spoor een goede aanvullende maatregel, mits het Rijk daarvoor geld beschikbaar stelt.