DEN HAAG - Vorig jaar is 16,6 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Dit is 2,1 miljoen ton (ruim 10 procent) minder dan in 2008. Een lagere productie door de recessie is één van de belangrijkste redenen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In de delfstoffenwinning, de chemische industrie en de basismetaalindustrie is bijna een derde minder afval geproduceerd dan in 2008. Het gaat hierbij voornamelijk om (licht) verontreinigde grond, slakken en slakkenzand. Bij de delfstoffenwinning is in 2008 ook een aanzienlijke hoeveelheid vervuilde grond uit voorgaande jaren geruimd.

Bijna 15 miljoen ton afval wordt hergebruikt, dat is ruim 10 procent (1,9 miljoen ton) minder dan een jaar eerder. De resterende 1,7 miljoen ton wordt gestort of verbrand.