ARNHEM - Netwerkbedrijf Alliander heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst gemaakt van 62 miljoen euro, tegenover 207 miljoen een jaar eerder, maar toen was er een eenmalige boekwinst door de verkoop van hoogspanningsmasten aan landelijk netwerkbeheerder Tennet.

Zonder bijzondere posten komt de nettowinst uit op 70 miljoen euro, tegenover 89 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar.

De netto-omzet daalde met 6 procent van 720 miljoen naar 679 miljoen euro. Dit komt vooral doordat toezichthouder NMa de tarieven voor transport van gas en elektriciteit verlaagd heeft, aldus de onderneming in het halfjaarbericht.

Endinet

Alliander heeft per 1 juli netwerkbedrijf Endinet, actief in Oost-Brabant en de Haarlemmermeer, overgenomen, en transporteert nu stroom naar 3 miljoen klanten en gas naar 2,6 miljoen klanten in ruim een derde van Nederland.

Endinet blijft de komende vijf jaar in Brabant als aparte netbeheerder bestaan, maar de directie wordt er dit jaar vervangen, zei financieel directeur Mark van Lieshout desgevraagd.

Wethouder Staf Depla van de gemeente Eindhoven, die nu geen grootaandeelhouder meer is van Endinet, had eerder kritiek op de hoogte van de salarissen van de directie van Endinet.

Bespaard

Alliander heeft in de eerste helft van dit jaar 12 miljoen euro bespaard op de overheadkosten en bestuursvoorzitter Peter Molengraaf toonde zich tevreden. ''We hebben onze robuuste financiële positie gehandhaafd'', zei hij. Kredietbeoordelaar A. Moody's heeft het oordeel over Alliander naar boven bijgesteld.

De investeringen bedroegen in de eerste helft van dit jaar 157 miljoen euro, 29 miljoen minder dan een jaar eerder. Door de relatief lange vorstperiode konden er dit jaar minder leidingen worden gelegd. De vervangingsinvesteringen namen toe, maar er was minder vraag naar grote aansluitingen door bedrijven als gevolg van de economische situatie.

De uitvalduur van elektriciteit is op jaarbasis toegenomen naar 29,5 minuten in de eerste helft van dit jaar, tegenover 27,4 minuten een jaar eerder. Alliander schrijft dat toe aan enkele grote en langdurige storingen. Toch tonen de klanten zich meer tevreden dan een jaar eerder.

Graafschades

Volgens Alliander is een derde van de stroomuitval toe te schrijven aan graafschades. De onderneming zegt dat dit laatste door een nieuw preventie- en registratiesysteem met de helft kan worden verminderd.

Alliander is samen met andere netwerkbedrijven bezig met een plan om eind 2012 te komen tot 10.000 oplaadpunten voor elektrische auto's. Inmiddels komt 25 procent van alle stroom die Alliander transporteert niet van de grote centrales, maar 'decentraal', van tuinders en particulieren.