Er gaan steeds meer geluiden op dat er een bubbel op de markt voor staatsobligaties ontstaat. Ik ben het daar mee eens, in die zin dat de overheidsschulden in de Eurozone alleen maar oplopen en de rente die de diverse ministers van Financiën moeten betalen alleen maar lager worden.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer, in samenwerking met Belegger.nl

Zo daalde het effectieve rendement op dertigjarig Duits staatspapier tot onder drie procent, het laagste niveau in eeuwen. In eigen land is het rendement op tienjarige obligaties tot onder 2,5 procent gezakt.

Natuurlijk, het lijkt op het eerste gezicht erg prettig dat de diverse overheden tegen deze gunstige voorwaarden de staatsschulden kunnen herfinancieren. Er zijn echter ook veel nadelen.

Van die lage renteniveaus hebben namelijk niet alleen de pensioenfondsen last. Zij moeten immers hun rekenrente afleiden van de marktrente. Het treft echter ook particulieren die hun overtollige liquiditeiten op een spaarrekening zetten of beleggers die in eigen beheer pensioen opbouwen. De sterke daling van de marktrente heeft veel weg van een bullmarkt in pessimisme.

Onvoldoende

Het verschil tussen het rendement op liquiditeiten en dat op staatsobligaties is in mijn ogen dermate laag, dat dit onvoldoende compensatie biedt voor de risico’s die voortkomen uit de enorme begrotingstekorten van overheden en opgeblazen balansen van centrale banken.

Beleggers gaan op zoek naar hogere effectieve rendementen, maar moeten daarbij niet vergeten dat risico en rendement hand in hand gaan. Wanneer rendementen op allerlei bedrijfsobligaties te mooi lijken om waar te zijn, zijn ze dat waarschijnlijk ook.

Hoewel het sowieso altijd zaak is niet alleen de balans van de desbetreffende onderneming, maar ook de ‘kleine lettertjes’, de voorwaarden van de obligatie, goed te bestuderen alvorens tot aanschaf over te gaan, geldt dat hier des meer.

VOC-mentaliteit

In plaats van te gaan navelstaren, lijkt het een verstandige optie om ook op obligatiegebied wat van de Nederlandse VOC-mentaliteit uit vroeger tijden ten toon te spreiden. Kijk eens over de wereldzeeën heen. Zo kunnen staatsobligaties uit opkomende landen een welkome aanvulling vormen op een goed gespreide portefeuille.

Veel opkomende landen zijn inmiddels politiek redelijk stabiel en staan er met hun substantieel hogere groei economisch gezien veel beter voor dan de Westerse wereld.

De combinatie van een veelal sterke positie in grondstoffen, een begrotingsoverschot en relatief grote buitenlandse valutareserves heeft de kredietwaardigheid van de opkomende landen de afgelopen jaren sterk verbeterd. Door de stijgende grondstofprijzen en de daaruit voortvloeiende inkomsten is het voor hen eenvoudiger geworden aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

Staatsschuld

Daarnaast kennen veel opkomende landen een relatief lage staatsschuld. Gemeten ten opzichte van de totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen de opkomende landen worden geproduceerd zijn de schulden vaak lager dan in de Verenigde Staten en Europa.

Tel daarbij op de sterke binnenlandse vraag en een relatief gezonde bankensector en dan kan de conclusie getrokken worden dat de veerkracht van de opkomende markten is toegenomen en het faillissementsrisico juist is afgenomen.

Inflatie

Natuurlijk zijn er ook risico’s. Zo blijven mogelijke inflatie en politieke onrust zaken om rekening mee te houden. Bovendien is de toestroom van nieuw geld door de twijfel aan de daadkracht van de Westerse overheden zo groot dat de prijzen wat oplopen. Het lijkt me daarom niet verstandig alle eieren in één opkomend marktmandje te leggen.

Beter is het te kiezen voor een tracker. Denk hierbij aan de iShares JPM Emerging Markets Bond Fund (ISIN: IE00B2NPKV68). In deze tracker zijn 64 staats- en semistaatsleningen uit opkomende landen opgenomen en luidt in dollars. De zes belangrijkste posities zijn Brazilië, Rusland, Indonesië, Turkije, Mexico en de Philippijnen.

De index bevat alleen obligaties met een resterende looptijd van minimaal twee jaar. Het dividend wordt maandelijks uitbetaald en op de huidige koers bedraagt het effectieve rendement ongeveer 6 procent. Dat maakt deze tracker wat mij betreft voor beleggers die inkomen willen genereren uit hun beleggingsportefeuille een aantrekkelijk alternatief.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. Zij won in 2008 de Gouden Stier voor de beursvrouw van het jaar. Volg Martine ook op Twitter.com/Martinehafkamp