BRUSSEL - Een EU-werkgroep onder leiding van Europees president Herman Van Rompuy praat maandag in Brussel over maatregelen om de budgettaire discipline in de lidstaten te verbeteren.

Ze hebben het daarbij ook over sancties tegen landen die de EU-begrotingsregels aan hun laars lappen. De aanpak moet een schuldencrisis zoals in Griekenland voortaan voorkomen.

Bij de sancties valt onder meer te denken aan het bevriezen van EU-gelden voor landen die er een potje van maken. Ook zou aan lidstaten het stemrecht bij EU-beraad ontnomen kunnen worden als ze in gebreke blijven.

De EU-werkgroep, die gevormd wordt door de ministers van Financiën van de lidstaten, is dit jaar al enkele malen bijeen geweest.

Ook demissionair minister Jan Kees de Jager is er lid van, maar hij is maandag verhinderd. Een topambtenaar vervangt hem.