De obligatiemarkt lijkt te wijzen op een hernieuwde forse recessie. Aandelenkoersen stagneren. Dit alles lijkt te wijzen op het double-dipscenario. Hoe waarschijnlijk is dit scenario?

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

De rente waar beleggers in de meest verhandelende obligaties genoegen mee nemen is in de afgelopen maanden fors gedaald.

Duitse staatobligaties met een looptijd van dertig jaar geven een vergoeding van nog geen 3 procent en de tienjaarstaatsobligaties uit Amerika, Canada, Engeland en ook Nederland ligt onder het niveau van dat van een internetspaarrekening.

De rente geef nauwelijks compensatie voor de risisco's die beleggers lopen op geldontwaarding en op vertraagde betaling van rente en hoofdsom.

Schuldenlast

Hoewel op dit moment het risico op geldontwaarding laag lijkt, is niet ondenkbaar dat overheden de verleiding niet kunnen weerstaan om via inflatie van hun hoge schuldenlast af te komen.

Dat overheden regelmatig uitstel van betaling regelen lijkt de markt ook te vergeten. Recent zijn de economische berichten uit (vooral) de Verenigde Staten en China minder gunstig dan voorheen. Beleggers lijken massaal te vluchten in de veilig geachte obligaties nu zij verwachten dat het gevreesde double-dipscenario zich ontvouwt.

Double dip

Hebben zij gelijk? Waarschijnlijk zijn hun angsten overdreven. Feitelijk komt een tweede recessie binnen één tot twee jaar na de beëindiging van de voorgaande recessie vrijwel niet voor.

Los van de zeldzaamheid van het verschijnsel zijn er diverse redenen om te verwachten dat het double dip scenario ons bespaard zal blijven:

• hoewel de Amerikaanse macro-economische cijfers op minder groei impliceren dan voorheen, duiden zij nog altijd op een groei van 2 tot 2,5 procent per jaar. Minder dan het 4 procent groeitempo waar tot voor kort van uitgegaan werd, maar geen recessie;
• de zorg dat de Chinese autoriteiten hard aan de rem zullen trekken om inflatie op bijvoorbeeld de vastgoedmarkt te bestrijden, is overdreven. De Chinese autoriteiten bewijzen keer op keer dat zij de kunst verstaan om op een uitgekiende wijze in de economie interveniëren;
• de centrale banken zullen de economie blijven stimuleren.

Herstel

Het is ironisch dat beleggers die wel bang zijn voor een double dip massaal staatsobligaties komen en aandelen mijden. Mocht er een periode komen van lage economische groei met hardnekkig hoge werkloosheid, dan hebben de met schuld overladen overheden hier veel meer problemen mee dan bedrijven.

Meer dan bedrijven hebben zij een sterke opleving van de economische groei nodig om het begrotingstekort weer tot houdbare niveaus terug te brengen. De Franse begroting is hiervan wel het beste voorbeeld: meer dan de helft van het herstelplan is afhankelijk van een sterke opleving van de economische groei.

Bedrijven daarentegen hebben tijdens de kredietcrisis hun financiële reserves aangevuld en de bedrijfsvoering aangepast aan de vraaguitval. Zij zullen in staat zijn om, zelfs bij lage economische groei, een goed rendement te maken op het hen toevertrouwde vermogen.

Het is dus op dit moment veel verstandiger om aandelen tegen een redelijke waardering te kopen dan nog meer geld te steken in staatsobligaties met een te zuinig rendement.

Fred Huibers is partner bij Het Haags Effektenkantoorpartner