DEN HAAG - Een nieuw 'slim' stroomnet dat kan voldoen aan de vraag naar meer en groenere stroom, gaat waarschijnlijk zo'n 6 miljard euro kosten.

Dat staat in een stuk van de Taskforce Intelligente Netten, dat minister Maria van der Hoeven van Economische zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Genoemd bedrag is wel indicatief, aldus de Taskforce. De investeringen zullen waarschijnlijk rendabel zijn en ook zonder zo'n nieuw net moeten er immers kosten worden gemaakt.

De burgers zullen er ook plezier van hebben. Zo kan een gemiddeld gezin, dat nu zo'n 900 euro aan stroom per jaar uitgeeft, een lagere rekening tegemoet zien. Het jaarbedrag zou met zo'n slim net op dit moment maximaal 120 euro per jaar omlaag kunnen gaan.