TILBURG - De ondernemingsraad (or) en de raad van commissarissen van MSD-Organon gaan de komende tijd hard aan de slag om alternatieven voor de sluiting van het bedrijf in Oss en Schaijk te onderzoeken.

''Alle mogelijkheden staan open en worden besproken'', zei Paul Brons, voorzitter van de raad van commissarissen.

Zowel de or als de commissarissen is blij met de beslissing om de sluiting van MSD, het voormalige Organon uit te stellen tot 31 december. ''Dit is een belangrijke stap'', zei or-voorzitter Nicole van Straten. ''Nu kunnen de verschillende partijen in alle rust kijken naar alternatieven.''

Vakbondsbestuurster Aranka Ouwehand van FNV Bondgenoten denkt eveneens dat de ''time-out'' die Organon kreeg, een serieuze kans biedt voor het bedrijf om zich te bezinnen op de toekomst.

Van der Hoeven

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) juicht het toe dat de ondernemingsraad (or) en de directie van MSD-Organon hebben besloten om samen na te denken over de toekomst van het bedrijf.

''Het gezamenlijke besluit van de or en de directie past in het streven van de minister, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss om te werken aan een samenhangende aanpak die toekomstperspectief biedt'', aldus het ministerie.

Oss

De gemeente Oss noemt het nieuws een positief bericht. ''Het betekent dat er meer tijd is om ons intensief te blijven inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en ondernemerschap in Oss én de regio'', liet burgemeester Herman Klitsie in een schriftelijke verklaring weten.