HOUSTON - De invoering van een tijdelijk verbod op diepzeeboringen naar olie in de Verenigde Staten is deze week weer gestuit op juridische bezwaren. Een federale rechter in de Amerikaanse staat Louisiana weigerde om het moratorium van zes maanden in werking te laten gaan.

De regering van president Obama vaardigde het verbod dit voorjaar uit na de olieramp in de Golf van Mexico. Voor de duur van zes maanden zou het niet zijn toegestaan te boren in water dieper dan 152 meter. Boorbedrijven gingen echter in beroep tegen de regel. In juni besloot de rechter dat het verbod niet in werking mag treden, zolang dit beroep loopt.

In reactie daarop bracht de regering een nieuw, aangepast moratorium uit en vroeg de rechter om het nu wel in werking te laten gaan. Deze constateerde echter dat de nieuwe regelgeving niet substantieel afweek van de oude en verwierp het verzoek.