BERLIJN - De Duitse regering heeft woensdag ingestemd met omstreden bezuinigingsplannen. De plannen houden onder meer in dat vliegen duurder wordt en dat de kinderbijslag wordt gekort.

Later dit jaar neemt de regering van Angela Merkel een besluit over nog meer bezuinigingsmaatregelen, zoals een belastingverhoging voor de kerncentrales. Het hele pakket moet in totaal een besparing opleveren van 80 miljard euro.

Vakbonden zijn fel gekant tegen de plannen en ook uit de oppositie klinkt luid protest; zij vinden dat mensen met lage inkomens veel te hard getroffen worden.

Omdat de Duitse economie aantrekt, werd er vanuit veel hoeken aangedrongen op een mildere politieke beslissing. Maar minister Wolfgang Schäuble van Financiën wimpelde deze argumenten weg. ''Het is altijd duidelijk geweest dat wij deze koers varen.''