AMSTERDAM – FNV Bondgenoten wil in 2011 mogelijk hogere looneisen gaan stellen dan in het afgelopen jaar. Vakbondsvoorzitter Henk van de Kolk zinspeelt op zijn weblog op een loonsverhoging die hoger ligt dan het inflatieniveau.

Van der Kolk denkt zo consumenten aan te kunnen moedigen om meer geld uit te gaan geven.
In het afgelopen jaar kwamen werkgevers- en werknemersorganisaties een behoud van koopkracht overeen, wat inhoudt dat de lonen mogen oplopen tot het niveau van de inflatie.

Hoewel het Centraal Plan Bureau (CPB) voor 2011 een inflatie van twee procent voorspelt, stelt de voorzitter van FNV Bondgenoten een hogere looneis voor die de koopkracht moet verbeteren.

Van der Kolk signaleert een teruglopend loonaandeel in het nationaal inkomen. Ondanks de economische crisis is dat een merkwaardige ontwikkeling, zo schrijft hij. “In voorgaande economische crises zien we het tegengestelde: de Arbeidsinkomensquote (AIQ) loopt dan juist snel op tot ruim boven de 85, soms wel 90 procent.”

Naijleffect

Bijzonder aan de huidige crisis is volgens de vakbondsman dat het zogeheten ‘naijleffect’ is uitgebleven, waarbij overeengekomen loonstijgingen aanvankelijk nog doorlopen en de gevolgen voor de werkgelegenheid met enige vertraging merkbaar worden.

“Nu is het vanaf de eerste dag ‘bingo’”, aldus Van der Kolk. Als oorzaken hiervoor wijst de voorzitter op de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de gematigde loonafspraken in CAO’s in de afgelopen jaren.

Bestedingen

Het lagere loonaandeel zet volgens Van der Kolk de consumptieve bestedingen onder druk. “Dat leidt tot vraaguitval, en dus productiedaling. Dat betekent weer minder werk, meer werkloosheid, lager loon, etc. En omdat juist in crisistijd mensen voorzichtiger worden, minder uitgeven en meer sparen wordt dat effect alleen maar versterkt.”

Door een hogere looneis zou het consumentenvertrouwen verbeteren en bestedingen worden aangemoedigd.

De looneis van de FNV voor het nieuwe jaar wordt officieel pas bekendgemaakt op Prinsjesdag. Hoe hoog de eis precies zal zijn, is nog onbekend.