PARIJS - Files en de problemen op de huizenmarkt zijn een belemmering voor de groei van de Nederlandse stadsregio's. Dat stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag.

Volgens de OESO kosten files in Nederland jaarlijks ongeveer 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Om de files tegen te gaan adviseert de denktank onder meer het gebruik van de weg te beprijzen.

Daarnaast moeten delen van de tijdelijke crisiswet die snelle beslissingen over investeringen in infrastructuur mogelijk maakt, een permanent karakter krijgen.

Om de problemen op de huizenmarkt te bestrijden adviseert de OESO om naast de liberalisering van de huurmarkt ook de koopwoningen aan te pakken. De overheid zou hier de overdrachtsbelasting kunnen afschaffen en voordelen zoals de hypotheekrenteaftrek moeten afbouwen.