DEN HAAG - Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) heeft maatregelen getroffen die ertoe moeten leiden dat ook het moeilijk te winnen gas op de Noordzee wordt ontgonnen.

Dat bleek dinsdag toen ze haar handtekening zette onder een akkoord met de bedrijven die actief zijn in de offshore. De bewindsvrouw denkt dat zo 21 miljard kubieke meter gas extra, de helft van het jaarlijkse binnenlandse gasverbruik, naar boven kan worden gehaald.

Nederland heeft toestemming gekregen van de Europese Commissie om de industrie een belastingvoordeel te gunnen. Deze maatregel is toegespitst op de moeilijk te ontginnen gebieden.

Daarmee verschilt die van het belastingvoordeel dat in 2003 door het toenmalige kabinet werd afgeschaft; dat was een algemene maatregel waarvan alle oliemaatschappijen konden profiteren bij gaswinning op zee.

Mijnbouw

Mijnbouwbedrijven mogen nu naast hun normale afschrijving extra kapitaalkosten verrekenen met de winst die ze in de toekomst verschuldigd zijn. Door de maatregel kunnen bedrijven naast hun normale afschrijving een deel van hun kapitaalkosten verrekenen met belasting op toekomstige winst.

De minister vindt de maatregel van belang omdat de infrastructuur op de Noordzee, zoals pijpleidingen, op termijn dreigt te worden ontmanteld als bedrijven geen vooruitzicht hebben op extra gaswinning.

Het moeilijk te winnen gas zou dan onder de zee blijven. De maatregel levert de staat geld op, omdat de extra gasbaten voor de schatkist veel meer opleveren dan het belastingvoordeel kost.

Slapende vergunningen

Eerder besloot de bewindsvrouw al de mogelijkheid te scheppen om 'slapende' vergunningen om gas te winnen van maatschappijen af te nemen en die toe te kennen aan ondernemingen die wel geld durven te steken in gaswinning.

Die stok achter de deur zal naar verwachting niet tevoorschijn hoeven te komen, nadat voorzitter Cricket van den Brink van Nogepa, de organisatie van de offshore bedrijven, dinsdag ook zijn handtekening zette onder het convenant.