DEN HAAG - De NWB Bank, een belangrijke financier van de publieke sector in ons land, heeft de kredietverlening in de eerste helft van dit jaar met 25 procent zien stijgen naar 3 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Dit duidt volgens de directie op een terugkerend vertrouwen in de economie. Het grootste deel van de kredietverlening ging naar woningcorporaties, maar ook financiering van gemeenten en zorginstellingen toonde een stijgende lijn.

Het renteresultaat, het verschil tussen rentebaten en rentelasten, steeg met 65 procent tot 47 miljoen euro. Toch daalde de nettowinst van 35,4 miljoen naar 14,6 miljoen euro. Die winst wordt gedrukt door het neerwaarts bijstellen van de marktwaarde van de kredietportefeuille.

De NWB twijfelt er niet aan dat de klanten van de bank in de toekomst de rente gewoon betalen en de leningen aflossen. ''Eerdere ongerealiseerde marktwaardeverliezen zullen weer als toekomstige winsten terugkeren",' aldus de NWB.