DEN HAAG - Uitzendbureaus zijn positief over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Afgelopen maand verwachtte een ruime meerderheid van de uitzendondernemingen in Nederland het personeelsbestand in de komende drie maanden uit te breiden.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Slechts 2 procent van de ondernemers in de uitzendbranche voorziet een krimp van de werkgelegenheid in de komende maanden. Augustus was de zevende maand op rij waarin de uitzenders positief waren over de arbeidsmarkt.

In andere sectoren van de zakelijke dienstverlening heerst minder optimisme. Een kleine meerderheid van alle zakelijke dienstverleners verwacht nog altijd een krimp van de personeelssterkte. Vooral architecten- en ingenieursbureaus waren afgelopen maand negatief.

Somber

Ondernemers in de industrie waren in augustus even somber over de toekomstige werkgelegenheid als in de voorgaande twee maanden.

Alleen de ondernemers in de transportmiddelenindustrie, de machine- en apparatenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie verwachtten hun personeelsomvang in de komende drie maanden uit te breiden. De overige ondernemers voorzagen een krimpende of stabiele arbeidsmarkt.