WASHINGTON - De groei van de Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal lager uitgevallen dan eerder werd gemeld. De bijstelling viel echter iets minder zwaar uit dan analisten hadden verwacht.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Amerikaanse ministerie voor Handel, die vrijdag werden gepubliceerd.

De groei van 's werelds grootste economie in het afgelopen kwartaal werd in de nieuwe raming ingeschat op 1,6 procent op jaarbasis. Eind vorige maand werd op basis van een eerste schatting nog uitgegaan van een groei van 2,4 procent op jaarbasis. Analisten voorspelden in doorsnee een bijstelling tot 1,4 procent.

Uitgaven

De nieuwe schatting is gebaseerd op meer gedetailleerde gegevens over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. Daaruit bleek onder meer dat de uitgaven van consumenten iets sterker groeiden dan eerder werd gedacht. De groei van de export viel daarentegen lager uit.

De uitgaven van consumenten namen met 2 procent toe, in plaats van de eerder gemelde plus van 1,6 procent. Daarmee lag de groei op ongeveer hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal.

De investeringen van het bedrijfsleven namen met 17,6 procent toe. Dat was de hoogste toename sinds het begin van 2006.

Import

De groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp), de som van alle in de Verenigde Staten geproduceerde goederen en diensten, werd vooral gedrukt door een enorme toename van de import. Die maakte met een stijging van ruim 32 procent de sterkste groeispurt door van de afgelopen 26 jaar.

De export nam met 9,1 procent toe, dat was ruim 1 procentpunt minder dan eerder ingeschat. Het handelstekort dat hierdoor ontstond, haalde bijna 3,4 procentpunt van de groei van het bbp af. Dat is de sterkste negatieve bijdrage aan de groei van de Amerikaanse economie sinds het laatste kwartaal van 1947.

In het eerste kwartaal van 2010 groeide de Amerikaanse economie met 3,7 procent op jaarbasis. Over heel 2009 werd een krimp gemeten van 2,6 procent.

Zwak

Analisten van ING zien de groei van de Amerikaanse economie voorlopig niet aantrekken. Volgens hen ziet de ontwikkeling van de Amerikaanse economie er ook in het derde kwartaal zwak uit en valt de groei zowel in 2010 als in 2011 aanzienlijk lager uit dan tot nu toe wordt voorspeld.

''Algemeen wordt ongeveer 2,8 procent groei verwacht in 2010, wij voorspelden 2 procent'', aldus ING-analist Rob Carnell. ''Die prognoses moeten met het oog op de cijfers van vrijdag waarschijnlijk flink worden verlaagd. Daardoor ziet zelfs onze voorspelling van een eerste renteverhoging in het vierde kwartaal van 2011 er hoogst discutabel uit.''