DEN HAAG - Het demissionaire kabinet heeft vrijdag een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Daarin is sprake van 3,2 miljard euro aan structurele bezuinigingen.

Waar precies gesneden wordt, blijkt als de begroting op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De kans is aanwezig dat VVD, PVV en CDA hun onderhandelingen over een nieuw kabinet dan al hebben afgerond.

De afgelopen weken sprak demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) veelvuldig in het kabinet over de begroting en deed hij dat ook als CDA-onderhandelaar aan de formatietafel.

Begrotingstekort

Het demissionaire kabinet had zichzelf de opdracht gegeven de financiële huishouding netjes over te dragen aan een nieuw kabinet, zonder nieuwe tegenvallers. Door de ingeboekte bezuinigingen is er sprake van een verbetering van ruim 1,5 procentpunt van het begrotingstekort.

Dat komt volgend jaar naar verwachting iets boven de 4 procent uit. Door de ingrepen voldoet het kabinet aan de Europese eis om het tekort met minstens driekwart procent terug te dringen.

Het kabinet had in de oude samenstelling van CDA, PvdA en ChristenUnie in het voorjaar van 2009 al afgesproken in 2011 3,2 miljard te bezuinigen, mits de economie voldoende hersteld zou zijn. Gerekend werd op meevallers door loonmatiging, maar dat leverde vooralsnog niet meer dan 400 miljoen euro op. De afgelopen weken is de rest van de bezuinigingen gevonden.