LONDEN - De groei van de Britse economie in het tweede kwartaal van dit jaar bedraagt niet 1,1 procent, maar 1,2 procent. Het Bureau voor Statistiek in het Verenigd Koninkrijk heeft het groeicijfer naar boven bijgesteld.

Dat duidt erop dat het herstel van de Britse economie in de eerste helft van dit jaar in een stroomversnelling is gekomen, maar economen zijn er niet gerust op dat dit doorzet.

Een zwakkere groei van de wereldeconomie én lagere overheidsuitgaven zouden een rem kunnen zetten op de groei in 2011.