UTRECHT - ASR Nederland heeft in het eerste halfjaar van 2010 een nettowinst van 226 miljoen euro geboekt. Dat is 77 miljoen euro meer dan in de eerste helft van het voorgaande jaar.

De verzekeraar, die volledig in handen is van de Nederlandse staat, maakte dat vrijdag bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers bekend.

Een kostenbesparing van 100 miljoen euro die ASR het afgelopen jaar heeft doorgevoerd, heeft haar vruchten afgeworpen. Zo is onder meer het personeelsbestand met 3 procent teruggebracht. Door de besparingen zijn de operationele lasten met 17 miljoen euro gedaald, tot 317 miljoen euro.

Operationele lasten

De kostenreductie is niet volledig zichtbaar in de operationele lasten als gevolg van de aankoop van ASR Bank in december 2009 en de kosten van ontvlechting van Fortis.

De premieomzet is in vergelijking met het eerste halfjaar van 2009 licht gestegen, met 2 procent tot 2,61 miljard euro. Omdat de markt voor levensverzekeringen onder druk staat, wil ASR zich richten op andere producten waarmee klanten hun vermogen kunnen opbouwen.

Via de van Fortis overgenomen ASR Bank kan de verzekeraar nu spaar- en beleggingsproducten aanbieden.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is sinds 30 juni 2009 met 72 procent aangegroeid tot 3,28 miljard euro. De sterke toename van het vermogen is onder meer het gevolg van een herwaardering op beleggingen en vastgoed. ASR heeft ook de winst aan het eigen vermogen toegevoegd.

Volgens ASR was in het eerste halfjaar sprake van een ''relatieve stabiliteit''. Het bedrijf zegt dat de eigen resultaten in de tweede helft van 2010 beïnvloed kunnen worden door ''onverwachte marktontwikkelingen''.

Beurs

De verzekeraar moet binnen vijf jaar weer geprivatiseerd zijn. De directie wil de onderneming daartoe het liefst naar de beurs brengen.

De enige aandeelhouder, de Nederlandse staat, geeft echter de voorkeur aan verkoop. Hoe en wanneer ASR uiteindelijk geprivatiseerd zal worden, blijft ''onderwerp van gesprek''.