AMSTERDAM - De transport- en logistieksector kan terugkijken op een sterke eerste helft van 2010, maar achterblijvende vrachtprijzen zorgen ervoor dat financieel herstel nog buiten beeld blijft, zo stelt ING Economisch Bureau in het kwartaalbericht.

Daarnaast is de forse opleving tijdelijk en zal door voltooiing van voorraadopbouw de opgaande lijn in de rest van het jaar gaan vertragen.

Aangezien bedrijven hun voorraden aanvullen en de internationale handel herstelt, profiteert Nederland als doorvoerland van deze omstandigheid.

Handel

Na de terugslag van vorig jaar is de internationale handel van Nederland dit jaar sterk aangetrokken. De invoer, die voor een groot deel via de zeehavens plaatsvindt, steeg daarbij nog sterker dan de uitvoer. Opvallend is, dat nu ook de vraag vanuit Europese handelslanden toenam.

Hoewel de vooruitzichten zijn verbeterd, krijgt het tweede deel van het jaar economisch naar verwachting wel een soberder gezicht dan het eerste half jaar. Het herstel van de transport is krachtig, maart kan volgens ING niet als maatgevend voor heel 2010 worden gezien.

Het economisch herstel vertaalt zich tot dusver vooral in een sterke opleving van het (bulk)vervoer van industriele basismaterialen zoals ertsen, chemicalien en (minerale) brandstoffen over zee, aldus ING.

Computers

Door de lucht gaat het om technische applicaties, computers en (consumenten)elektronica. Deze voorraden werden vanaf eind 2008, de beginfase van de recessie, afgebouwd en grotendeels in de eerste helft van dit jaar weer opgebouwd.

Sinds mei 2010 is het oordeel van transportondernemers over het 'ondernemingsklimaat' weer overwegend positief, zo blijkt uit peilingen onder transporteurs. Met dit gegroeide vertrouwen is voldaan aan een basisvoorwaarde voor verder herstel.

Financiële positie

De financiele positie van de transportsector is precair. De gemiddelde rentabiliteit is in het wegvervoer tot een dieptepunt gedaald, kostenbesparingen hebben dit niet kunnen tegenhouden.

Nadat het aantal faillissementen in 2009 met 476 stuks 70 procent hoger lag dan een jaar eerder, is het aantal in de eerste helft van dit jaar nog maar licht gedaald met 5 procent. Maar het blijft op een relatief hoog niveau liggen: 35 procent hoger dan gemiddeld.

Kopersmarkt

In de praktijk wordt de situatie in het wegvervoer in de zomer van 2010 nog altijd als een 'kopersmarkt' bestempeld. Ondanks dat ook in het wegvervoer het vrachtvolume aantrekt is de overcapaciteit nog niet verdwenen.

Wel is het aantal stilstaande trucks bij transporteurs in vergelijking met een jaar terug naar schatting met tenminste de helft afgenomen, waardoor de vrachtprijs licht oploopt.