Nu de politiek naast een mediastilte zo nu en dan ook wat losse flodders de ether in gooit, doemen allerlei scenario’s op. Ministeries die al dan niet samengevoegd worden en een afname van het aantal ministers. Kortom, moeten we praten over de BV Nederland?

Natuurlijk moeten we eigenlijk spreken over de NV Nederland. Want als het al te vergelijken valt, dan zijn alle stemgerechtigden in Nederland de aandeelhouders.

Ik breng zo nu en dan dit soort issues graag onder de aandacht bij collega’s of in de privé-sfeer. Enerzijds om reacties los te krijgen en anderzijds de discussie op gang te brengen. Hoewel menigeen de zittende regering en haar regelgeving zonder veel tegengas accepteert, hebben we allemaal een mening tijdens de (in)formatiefase.

Ministeries

Als de politici zelf dan ook nog spreken over het samenvoegen van ministeries, leef ik op. Want als transformatiemanager loopt het water me in de mond om die ministeries aan te pakken, zakelijker, efficiënter en effectiever neer te zetten. Maar ik ga vervolgens schuimbekken als ik verneem dat de ministeries mogelijk wel onder een minister komen te hangen, maar de ministeries niet worden samengevoegd.

Echter, als er naar synergie gezocht wordt en dubbele functies of dubbele werkzaamheden geëlimineerd kunnen worden, dan spreken we over meer rendement halen uit een veranderde opzet. Is dat verkeerd?

Kiezersbedrog

Veranderen omdat het goed klinkt en ogenschijnlijk de kiezer paait, is eerder kiezersbedrog dan dat je de samenleving en de ministeries er een dienst mee bewijst.

Maar als je ondermeer synergie bovenaan je lijst zet, is dit niet alleen goed om een financieel beter geproportioneerd ministerie neer te zetten. Er wordt ook meer samengewerkt en mensen leren van elkaar. Als je dit goed vorm geeft wordt uiteindelijk iedereen daar beter van.

Samenwerking

Maar de onderneming Nederland heeft ook met het buitenland te maken, waar ik dit zie als samenwerkingspartners. Daar staat in het bedrijfsleven tegenover dat de gemiddelde onderneming ook verschillende samenwerkingspartners heeft. Verder is de begroting van het ene bedrijf anders dan de begroting van het andere bedrijf, dus ook de verschillende landelijke begrotingen.

Zijn we ons in het bedrijfsleven bewust van de maatschappelijke taak en wordt er geld gegeven of worden mensen ingezet om iets te realiseren en ontwikkelingshulp is de Haagse variant hierop.

De ministeries zijn net als de afdelingen van een onderneming, een clustering van mensen die samen iets voor elkaar moeten krijgen.

Aandeelhouders

Tot slot moeten de aandeelhouders tevreden gehouden worden en dat wil zeggen snel winst maken. In Den Haag wil men snel resultaat om ook de kiezers tevreden te houden, want veel kiezers kan weer vier jaar je partij in de regering betekenen.

Toch ben ik in de overtuiging dat het ego vaak net even iets te groot is om naar het grote geheel te kijken en de lange termijn. Ook dat hebben veel leiders in het bedrijfsleven en de politiek gemeen.

Laat dat nu net de bottleneck zijn voor de bedrijfsmatige aansturing van een aantal grotere ondernemingen én de politiek. Maar dit alles geeft, totdat de regering gevormd is, wel stof tot discussie en steeds meer mensen die nadenken over hoe het ook anders kan. Ik zie het glas graag halfvol en wat deze discussie sowieso heeft opgeleverd, is dat veel transformatiemanagers in Nederland klaar staan.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna. Zij herstructureren bedrijven (advies en interim) en bieden persoonlijke begeleiding aan leiders. Capabiliteit en vertrouwen zijn de kernwaarden. Gecertificeerd DNA Wealth Mentor. Ook op twitter.com/januskizuna