AALSMEER - Vrachtwagens met bloemen uit Nederland mogen Oekraïne pas binnen, nadat een flink bedrag aan invoerrechten is betaald. Nederland oefent nu diplomatieke druk uit op dat land om tot een oplossing te komen.

Dat zegt voorzitter Herman de Boon van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).

Het ministerie van Economische Zaken zegt dat het niet alleen om bloemen en planten gaat, maar om landbouwproducten in het algemeen. Het ministerie van LNV heeft in een brief aan de douane van Oekraïne om opheldering verzocht.

Bovendien heeft het ministerie van Economische Zaken aan de bel getrokken bij de Europese Commissie en aangedrongen op een gemeenschappelijke aanpak.

Invoerrechten

Oekraïne moest de invoerrechten sterk verlagen, toen het lid werd van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Daardoor gederfde inkomsten zou het land nu willen compenseren.

Bij de VGB zijn klachten binnengekomen over invoerrechten die drie tot vijf keer zo hoog zijn als het officiële percentage. De organisatie vreest dat daardoor bestellingen uit Oekraïne achterwege zullen blijven. De schade zou inmiddels in de tonnen lopen.

Nederland exporteerde vorig jaar voor 25 miljoen euro aan bloemen en planten naar Oekraïne.

Problemen

De problemen speelden vorige week ook al. Toen stonden Nederlandse vrachtwagens nog dagenlang vast bij de Oekraïense grens. Winand Quaedvlieg, secretaris internationale economische zaken van werkgeversorganisatie VNO-NCW, ziet dat er inmiddels voortgang is geboekt, maar dat het ''onderliggende probleem nog niet is opgelost''.

Volgens Quaedvlieg bedraagt de schade voor Nederlandse bedrijven tussen 1 en 2 miljoen euro. ''Maar dat is een grove schatting'', beklemtoont hij.