UTRECHT - Rabobank heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van 1,66 miljard euro, een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Dat heeft Rabobank woensdag bekendgemaakt.

De coöperatieve bank dankt de winst onder meer aan het voorzichtige economische herstel. ''Het economisch herstel is nog broos, maar ook in Nederland is een voorzichtige opleving merkbaar. Hierdoor gaat het financieel beter met veel van onze klanten'', aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland.

De totale baten stegen in het eerste halfjaar tot 6,47 miljard euro, een stijging van 1 procent ten opzichte van de eerste helft vorig jaar.

Kredietverliezen

De dotaties aan de voorzieningen voor kredietverliezen daalden vanwege het economisch herstel. Daarnaast werd de vermogenspositie verder verstevigd. Het eigen vermogen steeg het afgelopen halfjaar tot 40 miljard euro.

''Wij hebben een solide vermogenspositie nodig om onze particuliere en zakelijke klanten ook in de toekomst goed te kunnen bedienen. Wij blijven daarbij scherp sturen op een efficiënte bedrijfsvoering'', aldus Moerland.

Rabobank verwacht dat de groei van de kredietverlening in de tweede helft van dit jaar beperkt blijft vanwege het voorzichtige herstel van de economie. De bank verwacht een verdere verbetering van het eigen vermogen. Rabobank zegt in slechts zeer beperkte mate te worden bloorgesteld aan Europese overheidsobligaties, die momenteel door de markt als minder kredietwaardig worden beschouwd.