DEN BOSCH - Het aantal uitgesproken schuldsaneringen volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen stijgt, zo blijkt uit woensdag gepubliceerder cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor mensen met zware schulden is schuldsanering soms een laatste redmiddel. Vier vragen over schuldsanering aan Han von den Hoff, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat is schuldsanering?

''Mensen die zwaar in de schulden zitten kunnen aanspraak maken op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Iemand in deze regeling komt onder toezicht van een bewindspersoon die vanaf dat moment de financiën van de schuldenaar beheert. De bewindspersoon ziet er bijvoorbeeld op toe dat een vooraf vastgesteld deel van het inkomen naar schuldeisers gaat."

"Ook ontvangt de bewindspersoon alle post van de schuldenaar om volledig inzicht te krijgen in de financiële situatie. Tenslotte bestaat er een strenge sollicitatieplicht voor mensen in de WSNP. Ook iemand met kinderen of iemand die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is moet zoveel mogelijk werken om geld te verdienen.''

Hoe lang duurt schuldsanering?

''Schuldsanering duurt drie jaar. Als een persoon zich tijdens deze periode aan de afbetalingsregeling heeft gehouden worden de resterende schulden door de rechter kwijtgescholden.''

Hoe komt iemand in de schuldsanering terecht?

''Om in de schuldsanering terecht te komen moet iemand een aanvraag indienen bij de rechter. Meestal heeft die persoon eerst aangeklopt bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Dit is een soortgelijke afbetalingsregeling die wordt vastgesteld in overleg met schuldeisers."

"Alleen is er dan geen bewindspersoon die controleert of de schulden daadwerkelijk worden afbetaald en bestaat er geen sollicitatieplicht. Minder streng dus. Als de schuldhulpverlening geen soelaas biedt, meestal omdat schuldeisers de voorgestelde afbetalingsregeling niet zien zitten, dan kan iemand een verzoek indienen voor schuldsanering.''

Komt iedereen met schulden in de WSNP?

''De rechter bepaalt of iemand in zware financiële problemen in de WSNP mag. Daar zijn richtlijnen voor en soms vangt iemand bot bij de rechter. Als iemand bijvoorbeeld door een misdrijf in de schulden is gekomen, of een lening is aangegaan terwijl het duidelijk was dat die met het bestaande inkomen niet kan worden afbetaald kan een rechter deze persoon weigeren. Maar dat gebeurt zeer zelden.''