AMSTERDAM - De beeldvorming dat de uitgaven in de zorg stijgen, blijkt niet op te gaan voor het Amsterdamse AMC-ziekenhuis. De groei van de zorguitgaven van het ziekenhuis daalde vorig jaar van ruim 10 procent in 2008 naar 3,9 procent in 2009, zo blijkt uit onderzoek van AME Research.

Door de extra omzet van het ambulancebedrijf VZA, dat in mei vorig jaar door het AMC werd overgenomen, groeide de omzet nog wel met 7,1 procent, zo meldt het jaarverslag van de instelling. Het 'bedrijf' telde eind 2009 meer dan 6.360 voltijd werknemers, op totale omzet 762 miljoen euro).

De zorg via overheidsbudgetten, geld dat afkomstig is van de verzekeringspremies, steeg niet meer dan 0,6 procent. De vrije marktverkoop van behandelcombinaties groeide wel sterk, maar vormt bij het AMC nog niet meer dan bijna 10 procent van de zorgomzet.

Het streven van de overheid is om dit aandeel voor alle Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld op te krikken naar 20 procent. Een woordvoerder van het AMC benadrukt dat dat perecentage een gemiddelde betreft voor alle ziekenhuizen, en dus niet alleen op het AMC van toepassing hoeft te zijn.

Kosten

Uit het onderzoek van AME Research, een onderzoeksbureau voor ict en financiën, blijkt dat de financiële resultaten van het AMC in 2009 zwakker waren dan in 2008. Dat komt onder meer door fors uit de hand gelopen kosten voor de inhuur van extra ict-personeel.

Deze ict'ers moeten het complexe ict-landschap van de instelling de komende jaren vereenvoudigen.

Toprente

Tenslotte lijken banken minder vertrouwen te hebben in Amsterdamse ziekenhuis. Als gevolg van een zwakke winstgevendheid en solvabiliteit bij toenemende risico's betaalt het AMC rente op topniveau (6,2 procent) voor bankleningen.

Dat is meer dan tweemaal zoveel als de rente op staatsleningen en fors meer dan de rente (iets meer dan 4 procent) die het Erasmus Medisch Centrum op zijn recente leningen met banken overeenkwam.

Volgens de woordvoerder is de hoge rente te wijten aan een lening die is overgenomen bij de overname van de VZA.