ROTTERDAM - De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in het eerste helft van dit jaar met 14,8 procent gestegen. In totaal werd 213 miljoen ton goederen behandeld. Dat blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam donderdag.

''Rotterdam profiteert sterk van de oplevende wereldhandel, vooral door bedrijven die verbonden zijn met China en Duitsland. De totale overslag bevindt zich nu nagenoeg op het niveau van 2008'', aldus Hans Smits directeur van het havenbedrijf.

Smits verwacht dat de groei van de overslag in de tweede helft van het jaar afvlakt. Voor het gehele jaar komt de toename naar verwachting uit op circa 10 procent. ''Het wordt spannend of de haven in één jaar het verlies van 2009 goed weet te maken'', aldus Smits.

De meeste goederensoorten lieten in de eerste zes maanden van het jaar een plus zien. De overslag van ijzererts en schroot schoot met 150 procent omhoog en overig droog massagoed met 36 procent. De overslag van agribulk daalde daarentegen met 20 procent en van kolen met 1 procent.

IJzererts

Het havenbedrijf verklaart de explosieve stijging van de overslag van ijzererts door staalgigant Thyssen-Krupp, Rotterdams belangrijkste ertsklant, omdat het concern weer op ''vrijwel volledige capaciteit'' draait.

''De vraag naar industriële grondstoffen in de EU is snel en sterk gegroeid. Vooral de Duitse auto- en machine-industrie speelt een aanjagende rol.

Vraag uit de bouwsector blijft achter, aldus het Havenbedrijf Rotterdam. Het concern heeft berekend dat de overslag kan toenemen van ongeveer 420 miljoen ton nu tot circa 575 à 740 miljoen ton in 2030.

Nettowinst

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van 90 miljoen euro, een stijging van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2009. De winststijging is onder meer te danken aan de toegenomen opbrengsten uit havengelden en de verhuur van terreinen.

Het havenbedrijf investeerde in het eerste halfjaar 200 miljoen euro, 26 procent meer ten opzichte van vorig jaar. Daarvan werd 72 miljoen euro geïnvesteerd in de bestaande haven en 128 miljoen euro in de aanleg van de Tweede Maasvlakte.