AMSTERDAM - Vakbond CNV Publieke Zaak vreest dat het met een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV moeilijk wordt om afspraken te maken.

''Met de constructie van gedoogsteun is het volslagen onduidelijk of wij in een dergelijk kabinet een betrouwbare gesprekspartner vinden'', zegt voorzitter Eric de Macker woensdag in het dagblad Trouw.

''Wij zullen nooit weten wat de PVV vindt van afspraken die buiten het regeerakkoord worden gemaakt.''

Akkoorden

Het gaat bijvoorbeeld om de houdbaarheid van sociale akkoorden die vakbonden, werkgevers en kabinet afsluiten. Omdat zaken moet worden gedaan met een minister uit een minderheidskabinet, is het onzeker of die afspraken kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer en kan de Kamer die afspraken altijd doorkruisen.

''Ons platform verdwijnt. Zo kan de polder niet werken'', aldus Macker.

FNV

De FNV vreest dat bij het formeren van een nieuw kabinet grondrechten in het geding komen. Dit staat in een brief van FNV-voorzitter Agnes Jongerius aan informateur Ivo Opstelten. De beoogde regeringspartijen CDA en VVD onderhandelen onder zijn leiding met de PVV onder meer over maatregelen bij immigratie, integratie, asiel en veiligheid.

In de brief benadrukt de FNV het zeer onverstandig te vinden dat de drie partijen 18 miljard willen bezuinigen. Dat kan leiden tot grote bezuinigingen op de sociale zekerheid, de zorg en de publieke dienstverlening, met grote negatieve gevolgen voor mensen met lagere en middeninkomens.

De FNV dringt er bovendien op aan het akkoord van de sociale partners over AOW en pensioenen onverkort over te nemen.