Voor menigeen was – in de jaren zeventig - met name het wegtoveren iets heel speciaals. Titatovenaar Ton Lensink en televisiedochter Tika toverden zichzelf met enige regelmaat weg, als zich er een hachelijke situatie voordeed, maar ook als het opgelost was en ze dus overbodig waren.

En dat laatste is in de zakenwereld ook de bedoeling als je klaar bent met je opdracht. Echter, menig (interim) manager houdt (te) lang vast aan zijn (of haar) opdracht. Zelfs als het een echte tijdelijke opdracht is zie je dat verschillende interim-managers zich in bochten wringen om de definitieve invulling uit te stellen of deze zelf in te vullen. Bij gebrek aan een nieuwe opdracht wellicht?

Ten tijde van de recessie kan ik me er vanuit optiek van de interimmer nog iets bij voorstellen, maar integer is het niet. Immers, de interimmer is niet voor niets interimmer en is – als hij zijn vak verstaat – goed om iets nieuws op te zetten, te reorganiseren, te herstructureren of samen te voegen.

Invulling

Als beheersmatige interimmer vang je een tijdelijk personeelsgat op en zorgt voor de continuïteit. Als de definitieve invulling gevonden is, ben je klaar en zorg je voor een correcte overdracht om vervolgens je laatste factuur toe te sturen.

Heel eenvoudig lijkt het, maar niets is minder waar. Want als een veranderingsgerichte manager zijn opdracht goed invult, wil dat nog niet zeggen dat hij ook geschikt is voor de continuïteit, de beheersmatige invulling.

Sterker nog, hij is er waarschijnlijk helemaal niet geschikt voor. Ik hoef maar in de spiegel te kijken om te weten dat ik absoluut geen beheersmatige manager ben. Het een is niet slechter of beter, slechts anders.

Overbodigheid

Met andere woorden, ik weet uit ervaring het belang van toewerken naar je eigen overbodigheid. Enerzijds in een opdracht die is klaar is en waar een ander type manager de scepter moet over gaan nemen. Anderzijds een vaste functie waar je de basis, het fundament, hebt gelegd en waar de organisatie klaar is voor de vervolgstap.

Maar maak jezelf vooral overbodig door een goed team te creëren welk professioneel en zelfstandig werkt, ook als je zelf niet aanwezig bent. Een team met veel capabiliteit en vertrouwen in huis

Menselijk

Hoe dan ook, het is heel menselijk ergens bij te willen horen, onderdeel uit te maken van. Dat maakt dat we het tegennatuurlijke, onszelf overbodig maken, ook met enige regelmaat aan onze laars lappen. We wringen ons in bochten om, los van de financiële aspecten, onderdeel uit te kunnen blijven maken van een bedrijfsonderdeel.

Genoeg opdrachtgevers die daar helaas nog in meegaan, immers hij heeft de tijdelijke functie prima ingevuld. Daarnaast hebben niet alle opdrachtgevers een vastomlijnde opdracht, wat maakt dat deze voor meerdere opvattingen interpreteerbaar is.

Jammer, want je slagingskans wordt hierdoor verkleind en dat is dan weer net niet wat de opdrachtgever wil. Persoonlijk probeer ik de zaken altijd zuiver te houden, doe mij dus maar een Ti-ta-tovenaartje.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn eigenaar van Janus Kizuna. Zij herstructureren bedrijven (advies en interim) en bieden persoonlijke begeleiding aan leiders. Capabiliteit en vertrouwen zijn de kernwaarden. Gecertificeerd DNA Wealth Mentor. Ook op twitter twitter.com/januskizuna