ROSMALEN - Enexis, de beheerder van het grootste energienet van Nederland, heeft over de eerste helft van dit jaar een nettowinst gemaakt van 79,6 miljoen euro, tegenover 148,4 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Volgens de directie is de nettowinst naar verwachting.

De winst daalde als gevolg van lagere gereguleerde tarieven, het wegvallen van eenmalige opbrengsten en hogere rentelasten.

Enexis is het distributiebedrijf van gas en elektriciteit, dat is losgemaakt van energieleverancier Essent, die inmiddels deel uitmaakt van het Duitse concern RWE. Enexis is als onafhankelijke netbeheerder in handen van provincies en gemeenten. De onderneming bedient 2,6 miljoen klanten in het noorden, oosten en het zuiden van ons land.

De investeringen namen met 10,5 miljoen euro toe ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. Dat is mede het gevolg van vervangingen. De opdrachten van klanten aan het netwerkbedrijf stagneren als gevolg van de economische situatie.