RIJSWIJK - Nederlandse gemeenten innen dit jaar naar verwachting twee keer zo veel rioolbelasting als tien jaar geleden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwachten de gemeenten dit jaar 1303 miljoen euro op te halen met rioolheffing, tegen 651 miljoen in 2000.

Gemeenten mogen rioolbelasting heffen om de lasten van het gemeentelijk waterbeheer te bekostigen. Volgens het CBS zijn de kosten van het beheer van het rioolstelsel de laatste jaren onder andere gestegen door de aanpak van achterstallig onderhoud, strengere milieueisen en het aansluiten van woningen in het buitengebied.

Nederlanders zijn daardoor in de afgelopen jaren meer gaan betalen aan rioolbelasting. Hoeveel meer precies, valt moeilijk te zeggen, zei een woordvoerder maandag. Dat komt omdat gemeenten de lasten voor riolering meer dan voorheen uit de rioolheffing financieren en minder uit de algemene middelen.