KOPENHAGEN - De meeste Europeanen klagen over te hoge belastingen, maar in Denemarken is er een groep mensen die juist meer geld voor de Staat op tafel wil leggen.

Enkele weken geleden deed een Deen het ministerie van Financiën het voorstel dat hij vrijwillig meer belasting zou betalen dan hij de Staat verschuldigd was. De regering moest dat geld gebruiken om de verzorgingsstaat te verbeteren.

Het ministerie greep het aanbod met beide handen aan en opende een rekeningnummer. Daarop hebben honderden Denen inmiddels geld gestort, zij het dat het gemiddelde bedrag niet hoog is.

Belastingdruk

Hoewel een centrumrechtse regering met gedoogsteun van de anti-immigratiepartij Deense Volkspartij het Noord-Europese land bestuurt, kent Denemarken een hoge belastingdruk. De hoogste schaal in de loon- en inkomstenbelasting is 67 procent. Ook de btw is met 25 procent aanzienlijk hoger dan in Nederland.