Een converteerbare obligatie is door de obligatie- en optiecomponent een hybridebelegging. Twee vliegen in een klap, zo lijkt het.

Door Joost van Kuppeveld I Belegger.nl

In oktober van 2008, toen de kredietcrisis en de paniek op de financiële markten het grootst was, riep de in moeilijkheden verkerende bank Goldman Sachs de hulp in van ’s werelds beroemdste belegger Warren Buffet.

Buffet verklaarde zich bereid 5 miljard dollar in de bank te steken. In ruil daarvoor kreeg hij een rente van maar liefst 10 procent en de garantie om tegen een vooraf vastgestelde koers aandelen Goldman Sachs te kopen.

Rijker

Nadat dit bekend was gemaakt steeg de koers van Goldman Sachs en was Buffet op papier al 783 miljoen dollar rijker. Buffet heeft wel meer van dit soort deals gemaakt. Heel vaak draaide het daarbij om converteerbare preferente aandelen of converteerbare obligaties, op zijn Engels: convertibles.

Converteerbare obligaties zijn bedrijfsleningen die onder bepaalde voorwaarden de houder het recht geven om de obligatie om te zetten in aandelen van de uitgevende onderneming. Stijgt de aandelenkoers van het uitgevende bedrijf, dan is het lucratief de obligatie om te zetten in de aandelen van het bedrijf.

Bescherming

Waarom geven bedrijven dergelijke obligaties uit? Vanwege het opwaarts potentieel van de convertible hoeft het bedrijf minder rente te vergoeden over de lening en dat drukt de financieringslasten. Voor de belegger staat tegenover de lagere rentevergoeding niet alleen het opwaarts potentieel, maar ook een bescherming tegen het sentiment op de aandelenmarkt.

Bescherming? Ja. Een converteerbare obligatie is door de obligatie- en optiecomponent een hybridebelegging. In slechte tijden zal de convertible zich gedragen als een obligatie, in goede tijden zal het koersverloop zo zijn als bij een aandeel. Twee vliegen in één klap, voor de prijs van een iets lagere interestvergoeding.

Risico

Te mooi om waar te zijn? Zeker. Aan bedrijfsobligaties kleeft natuurlijk altijd een hoger risico dan aan bijvoorbeeld staatsobligaties. Ten tweede moet de aandelenkoers van het bedrijf altijd een flinke sprong maken om het voordelig te maken om te converteren.

Ten derde was met die koerssprong meer verdiend als rechtstreeks in het aandeel belegd was. Op Euronext Amsterdam zijn er nog maar weinig convertibles genoteerd en die zijn ook niet erg liquide.

Nietsvermoedende beleggers

Mijdt overigens te allen tijde de zogenaamde reverse convertibles en reverse exchangables. Dit zijn producten zonder enige toegevoegde waarde die aan nietsvermoedende beleggers verkocht onder het mom van een obligatie. Het werkt inderdaad tegengesteld aan de converteerbare obligatie, alleen u krijgt de plicht om aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen.

En als het zo ver komt, dan heeft u weliswaar een mooie rentevergoeding ontvangen, maar de aandelen die u verkrijgt staan op verlies. Het verschilt in niets van het verkopen (schrijven) van een putoptie. Het product is alleen bedacht om provisie te verdienen door de uitgevende instellingen, meestal banken.

Maar gewone convertibles kunnen een leuke aanvulling op uw portefeuille zijn. Hopelijk komen ze snel weer in de mode. Houdt in de tussentijd Warren Buffet in de gaten.

Deze special kwam tot stand in samenwerking met Belegger.nl