Verreweg het meeste geld van gewone particulieren is belegd in beleggingsfondsen.

Door Joost van Kuppeveld I Belegger.nl

Er zijn meer beleggingsfondsen dan er individuele beursgenoteerde aandelen zijn. Waarom beleggen particuliere beleggers in fondsen en waar moet rekening mee gehouden worden bij het kiezen van een beleggingsfonds?

Er zijn twee belangrijke redenen waarom particuliere beleggers in beleggingsfondsen beleggen. De eerste reden is spreiding van risico’s. Zoals men niet alle eieren in één mandje wil leggen, zo stopt men ook niet al zijn geld in één bedrijf.

Misser

Door uw geld over meerdere bedrijven te verdelen, verkleint u de kansen op een acute misser die het rendement aantast. Ook is het bij veel beleggingsfondsen mogelijk om al een relatief klein bedrag in te leggen.

Sommige fondsen bieden zelfs aan automatisch maandelijks een vast bedrag in te leggen. Zo spreidt u uw geld niet alleen over veel verschillende bedrijven, maar ook door de tijd. Gaan de koersen omlaag dan koopt u die maand extra veel aandelen in dat fonds, staan de koersen hoog, dan koopt u minder aandelen.

Middelen heet die methode. Edward Hiele schreef in NRC Handelsblad jaar in jaar uit dat dat volgens hem een superieure beleggingsmethode is.

Specialist

Een andere belangrijke reden is kennis. De meeste beleggers hebben gewoon een baan en/of wel wat beters te doen dan nauwgezet de markten volgen. Fondsbeheerders hebben juist als baan de markten zo goed mogelijk te volgen. Zij zijn specialist op hun gebied.

Maar doen zij het ook altijd beter? Nee. Markten zijn moeilijk te voorspellen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste beleggingsfondsen structureel worden verslagen door hun benchmark. Een benchmark is een door het fonds zelf gekozen referentiekader zoals een index. Presteren zij beter dan de benchmark, dan is dat outperformance, doen ze het slechter dan heet dat underperformance.

Maar als ze het dan toch niet beter doen dan de markt, heeft het dan wel zin om te beleggen in fondsen? Ja, dat kan zin hebben. Als u goed zoekt dan zijn er genoeg fondsen te vinden die het op lange termijn beter doen dan de benchmark. Dat is geen garantie voor de toekomst, maar het zegt wel iets over de fondsbeheerder. Iets goeds.

Selecteren

Bij het selecteren van voor u geschikte beleggingsfondsen let u op een aantal zaken. Als eerste: waarin belegt het fonds: aandelen, obligaties, een mix daarvan of iets anders? En past dat in uw risicoprofiel, met andere woorden: kunt en wilt u het risico van die beleggingen dragen?

Als dat eenmaal bepaald is dan komen de fondskenmerken aan bod. Wat zijn de relatieve prestaties van het fonds geweest en zit die fondsbeheerder daar nog? In hoeverre wijkt het fonds af van de benchmark die het hanteert?

Wat zijn de mogelijkheden van het fonds als de markten dalen? Daar zijn allemaal ijkpunten voor. Voor de in Nederland verkrijgbare fondsen is kunt u via deze site de meeste informatie vergelijken.

Deze special kwam tot stand in samenwerking met Belegger.nl