Beleggen in obligaties, en dan met name in staatsobligaties, wordt in het algemeen beschouwd als een veilige belegging. De recente schuldencrisis heeft dat beeld wel een beetje veranderd, maar nog steeds worden obligaties als defensieve beleggingscomponent geadviseerd.

Door Joost van Kuppeveld I Belegger.nl

Wat zijn obligaties eigenlijk, wat zijn de risico’s en waar dienen ze voor in een beleggingsportefeuille? Obligaties zijn leningen die overheden en bedrijven uitgeven om in hun financiering te voorzien. Een obligatie heeft een vaste looptijd en keert periodiek, meestal jaarlijks, een rentevergoeding (coupon) uit.

De hoogte van de coupon is afhankelijk van de marktrente bij uitgifte, de looptijd van de lening en de kredietwaardigheid van de uitgever. Hoe beter die kredietwaardigheid, des te lager de coupon. Vrijwel alle obligaties hebben voor die kredietwaardigheid een rating aangevraagd bij een kredietbeoordelaar.

Voordeel

Het voordeel van beleggen in obligaties is dat van tevoren precies uit te rekenen is hoeveel rendement de belegging gedurende de looptijd gaat geven. De periodieke betaling van de coupon staat gedurende de looptijd vast en de obligatie wordt tegen de nominale waarde (inleg) afgelost.

Dit geldt alleen als de obligatie ook daadwerkelijk tot het einde van de looptijd wordt aangehouden en de uitgevende instelling niet tussentijds in financiële problemen komt.

Tegenpartijrisico

Tot zover het eenvoudige gedeelte van obligatiebeleggingen. Er komt bij de selectie van obligaties wel het een en ander kijken. Obligaties kennen ook risico’s. Eén van de risico’s is al genoemd: het tegenpartijrisico. Als een land of bedrijf in problemen komt, dan wordt de rating verlaagd en zullen beleggers dus een hoger rendement eisen op hun belegging.

De koers zal een daling laten zien. Het kan zelfs zo ver komen dat de rente en/of de aflossing niet meer betaald wordt. Dat noemt men default. Bij een eventueel faillissement hebben obligatiehouders bij de liquidatie van een bedrijf wel voorrang op aandeelhouders.

Het andere risico dat beleggers lopen met obligatiebeleggingen is het renterisico. Als de marktrente stijgt, dan daalt de koers van de obligatie op de beurs en vice versa. Als de rente stijgt eisen beleggers een hogere vergoeding voor hun geld en zal een obligatie alleen verkocht kunnen worden tegen een lagere koers.

Herbeleggingsrisico

Een ander renterisico is het herbeleggingsrisico. Als de marktrente op de einddatum van de obligatie lager is dan de coupon op die obligatie, dan kan de investering alleen tegen een lager rendement worden herbelegd.

Obligaties vormen in een beleggingsportefeuille vaak de basis. Ze genereren vaste inkomsten en zijn onder normale omstandigheden redelijk waardevast. Obligaties worden gezien als defensieve beleggingsinstrumenten.

Hoe minder risico een belegger wil lopen, hoe meer obligatieleningen hij in portefeuille wil hebben. Het rendement is goed voorspelbaar en niet gevoelig voor het soms turbulente sentiment op de aandelenmarkten.

Deze special kwam tot stand in samenwerking met Belegger.nl